Loading...

TECHNICAL

Liên hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: TECHNICAL
  • Chia sẻ qua reddit bài:TECHNICAL

CUNG CẤP NGHUYÊN LIỆU SX DẠNG TECH 

Alphacypermethrin Technical 97% min

Cypermethrin Technical 93% min (50:50)

Permethrin Technical 93% min (40:60 / 50:50 / 60:40)

Deltametrhin Technical 98% min

Lambdacyhalothrin Technical 97%min

Hexaconazole Technical 92%

....

 

SẢN PHẨM liên quan